اطلاعيه روابط عمومي هيأت تكواندو استان گلستان در خصوص ارسال اخبار مربوط به كميته ها و هيات هاي شهرستاني

با سلام و عرض احترام كليه روساي هيات هاي شهرستاني  روساي كميته هاي تخصصي هيات تكواندو استان، با توجه به سياست هاي هيات تكواندو استان گلستان، جهت اطلاع رساني دقيق و رسمي و راه اندازي وبسايت هيأت