برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند بانوان استان گلستان

  برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند بانوان استان گلستان

 

آزمون دوره 245 ارتقاء کمربند قرمز تا مشکی دان دو مردان استان گلستان با حضور 129 نفر برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان گلستان، آزمون دوره 245 ارتقاء کمربند قرمز تا مشکی دان دو زنان استان با حضور 129 نفر در سالن 4000شهید شهرستان گران برگزار گردید.


  برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند بانوان استان گلستان

 

  برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند بانوان استان گلستان

 

  برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند بانوان استان گلستان

 

  برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند بانوان استان گلستان

 

  برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند بانوان استان گلستان

 

  برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند بانوان استان گلستان

 

 

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود