برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

 

آزمون دوره 245 ارتقاء کمربند قرمز تا مشکی دان دو مردان استان گلستان با حضور 56 نفر برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان گلستان، آزمون دوره 245 ارتقاء کمربند قرمز تا مشکی دان دو آقان استان با حضور 56 نفر در سالن 4000شهید شهرستان گران برگزار گردید.

 

برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

 

برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

 

برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

 

برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

 

برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

 

برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

 

برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

 

برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

 

برگزاری آزمون دوره 251 ارتقاء کمربند آقایان استان گلستان

 

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود