گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

 

گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

گزارش تصویری بازدید رییس هیات تکواندو استان گلستان از باشگاه تکاور شهر گرگان

 

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود