بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

 

به گزارش روابط عمومی هیأت تکواندو استان گلستان، در حاشیه جلسه روسای هیات های تکواندو استان از جناب آقای سرگزی معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان آزادشهر و فرزند سربلند شهید سرافراز سرگزی توسط ریاست محترم هیات تکواندو حاج عبدالحکیم فیروزی به مناسبت هفته دفاع مقدس تجلیل بعمل آمد.

 

در ادامه از استاد میرنیا و استاد محل بانی که ازرزمندگان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس می باشند و امروز در سنگر تربیت هنرجویان و تکواندوکاران استان نقش موثری دارند با اهدا لوح سپاس توسط رئیس اداره ورزش و جوانان آزادشهر تقدیر و قدردانی بعمل امد. 

 

 

     روابط عمومی هیات تکواندو استان گلستان

 

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

 

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

 

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

 

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

 

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

 

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

 

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

 

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

 

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت: تجلیل از جناب سرگزی فرزند برومند شهید و اسایتد میرنیا و محل بانی از یادگاران دفاع مقدس

 

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود